3.3.2 BVO Borst

Over het bevolkingsonderzoek  1. Bevolkingsonderzoek borstkanker
  2. Hoeveel vrouwen doen mee met het onderzoek?
  3. Waarom vrouwen tussen 50 en 75 jaar?
  4. Hoe komen we aan uw gegevens?
  5. Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?
  6. Waar worden uw gegevens nog meer voor gebruikt?
  7. Wie doet het bevolkingsonderzoek?
  8. Regels voor het bevolkingsonderzoek1. Bevolkingsonderzoek borstkanker


Sinds 1990 is er bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s (mammografie) van de borsten gemaakt. Met het bevolkingsonderzoek kunnen we vroeg ontdekken of iemand borstkanker heeft. De kans is dan groter dat de behandeling succes heeft. Daardoor overlijden elk jaar 700 vrouwen minder aan borstkanker.


2. Hoeveel vrouwen doen mee met het onderzoek?


Elk jaar krijgen ongeveer 1 miljoen vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Ongeveer 80% van deze vrouwen doet mee met het onderzoek.


3. Waarom vrouwen tussen 50 en 75 jaar?


U kunt alleen meedoen als u tussen de 50 en 75 jaar bent. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker, de meeste vrouwen zijn ouder dan 50 jaar. De overheid nodigt daarom alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar uit. Wilt u toch uw borsten laten onderzoeken? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.


4. Hoe komen we aan uw gegevens?


We hebben uw naam, adres en geboortedatum van de gemeente gekregen. We mogen deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek.


5. Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?


De screeningsorganisaties bewaren de resultaten van het onderzoek en de uitslag 25 jaar. De röntgenfoto’s worden 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.


6. Waar worden uw gegevens nog meer voor gebruikt?


Bij een verdachte afwijking sturen de screeningsorganisaties de röntgenfoto’s (mammografie) door naar het ziekenhuis dat u verder onderzoekt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het onderzoek naar borstkanker steeds te verbeteren. Uw gegevens komen dan ook in de kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum (IKC). In de kankerregistratie staan alle mensen met borstkanker. De resultaten worden met de kankerregistratie en met de gegevens van het pathologisch landelijk archief (PALGA) vergeleken. Zo kunnen we zien welke mensen binnen 2 jaar na het onderzoek toch borstkanker hebben gekregen.


We willen ook graag weten hoeveel mensen er minder aan borstkanker overlijden door het bevolkingsonderzoek. Daarom vergelijken we de resultaten ook met de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met de resultaten om. In het privacyreglement staat hoe wij met uw gegevens moeten omgaan. U kunt dit reglement bij uw screeningsorganisatie opvragen.


Bent u het er niet mee eens dat wij uw resultaten van het onderzoek uitwisselen met anderen? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt dan een formulier vragen bij het onderzoekscentrum.


7. Wie doet het bevolkingsonderzoek?


Bij het bevolkingsonderzoek zijn veel partijen betrokken. Er zijn speciale organisaties die het bevolkingsonderzoek uitvoeren. Dit zijn 5 screeningsorganisaties, soms ook wel uitvoeringsorganisaties genoemd. Deze organisaties zorgen ervoor dat alle vrouwen die tot de doelgroep horen uitgenodigd worden. Deze screeningsorganisaties voeren ook het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uit.


Een gespecialiseerd laborant maakt in het onderzoekscentrum van beide borsten röntgenfoto's. Deze röntgenfoto's worden beoordeeld door twee gespecialiseerde radiologen. De uitslag wordt door de uitvoeringsorganisaties naar de vrouwen verstuurd. De overheid betaalt het bevolkingsonderzoek. Daarom is het bevolkingsonderzoek gratis.


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is namens het Ministerie van VWS verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichting zodat iedere vrouw dezelfde informatie krijgt over het bevolkingsonderzoek. Daarom is deze website ook van het RIVM.


De kwaliteit van het bevolkingsonderzoek wordt steeds bekeken. Het RIVM stelt samen met deskundigen eisen op waar het bevolkingsonderzoek aan moet voldoen. Zo wordt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek steeds beter. Meer informatie kunt u vinden op http://www.bevolkingsonderzoeknaarkanker.nl/


8. Regels voor het bevolkingsonderzoek


Het bevolkingsonderzoek moet zich houden aan veel regels. Bijvoorbeeld aan de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Hierin staat onder andere dat het bevolkingsonderzoek wetenschappelijk onderzocht moet zijn. En dat de voordelen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek groter moeten zijn dan de nadelen. Verder moeten de screeningsorganisaties een vergunning hebben van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS). De screeningsorganisaties hebben kwaliteitseisen voor het onderzoek opgesteld. Een onafhankelijk bureau controleert of de screeningsorganisaties zich houden aan deze eisen.

©MVDH