Klacht

Klacht

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Tel: 088-0229100

(ma-do 09.00-17.00 uur)


E-mail:

info@skge.nl

Wij doen ons best om u als patiënt tevreden te stellen.

Een goede onderlinge verstandhouding lijkt ons ook een

belangrijke voorwaarde om goede zorg nu en later te kunnen bieden.


Mocht dat onverhoopt niet helemaal lukken dan stellen wij het op prijs als u ons dat kenbaar maakt. Mogelijk kunnen we er lering uit trekken, misschien kunnen wij er iets aan doen of kunnen we naar een oplossing zoeken.


Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE);

Ook zij adviseren in eerste instantie een klacht aan ons zelf kenbaar te maken en zo mogelijk te bespreken.

Zij verwoorden de klachtenregeling als onderstaand:1. Bespreek uw klacht met uw huisarts.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.


2. De Klachtenfunctionaris als uw er met bovenstaande niet uit komt

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.


3. De Geschillencommissie komt tot een bindend oordeel.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.©MVDH